Amazon USA

Get Response Email Marketing

Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

3D Heading Maker

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, septembrie 26, 2013

Proiecția și Proiecțiile

PROIÉCȚIE, proiecții 1. Operație geometrică de reprezentare a unui obiect în spațiu, a unei  figuri etc. pe o dreaptă, pe un plan; ( concr.) corp, figură obținută prin această operație.
Proiecție cartografică = procedeu de reprezentare pe o hartă a suprafeței pământului sau a unei porțiuni din suprafața pământului.
2. Reproducere pe ecran a imaginilor înregistrate pe un film transparent, cu ajutorul unui fascicul luminos.
Aparat de proiecție = aparat care servește la proiectarea pe un ecran a imaginilor de pe o peliculă cinematografică și la reproducerea sunetelor înregistrate pe pista sonoră.  Sursa: DEX '98 (1998)
1. ( MAT.) Operație de reprezentare a unui corp geometric pe un plan sau a unei figuri plane pe o dreaptă: concr. corp, figură astfel reprezentate.
P.ortogonală = p. în care unghiul format de dreapta care coboară dintr-un punct arbitrar al corpului de proiectat cu dreapta de p. este un unghi drept.
P. stereografică = operație prin care punctele unei sfere se proiectează pe un plan tangent la sferă, proiectanta pornind din punctul diametral opus punctului de tangență și trecând prin punctul arbitrar al sferei.
2. ( TOPOGR.) P. cartografică = procedeu matematic de reprezentare în plan a suprafeței Pământului, în care fiecărui punct de pe glob îi corespunde un punct de pe planul de p.
După caracterul deformațiilor survenite, deoarece elipsoidul este o suprafață nedesfășurabilă, se deosebesc : p.c. conforme, care păstrează nedeformate unghiurile, p.c. echivalente, care păstrează nedeformate suprafețele, și p.c. arbitrare, care deformează și unghiurile și suprafețele.
Cele mai cunoscute p.c. sunt: p. azimutală neperspectivă polară Postel, care păstrează nedeformate distanțele în sensul meridianelor; p. cilindrică Mercator, care este conformă, iar deformările de suprafețe cresc foarte mult o dată cu latitudinea; p. conică dreaptă Ptolemeu, la care deformările cresc o dată cu depărtarea de paralela de tangentă; p. cilindrică transversală Gauss, care este conformă, cilindrul fiind tangent la un meridian, iar proiectarea se face pe fuse de 6º long.; în această p. a fost construit harta de bază a României; p. pseudocilindrică Mollweide, care este echivalentă; p. Grinten, care nu are deformări în regiunea ecuatorială, dar are deformări în regiunea polară; este utilizată în construirea planigloburilor. În prezent se folosește pe scară largă sistemul U.T.M. (Universal Traverse Mercator), sistem preluat recent și de România.
3. Acțiunea de a proiecta.
( 4 ); concr. imagine obținută pe ecran prin această operație.
4. (În PSIHANALIZĂ) MECANISM DE APĂRARE A EULUI PRIN CARE ATRIBUIM ALTORA ÎNSUȘIRI ȘI TRĂIRI PE CARE NU LE PUTEM ACCEPTA LA NOI ÎNȘINE.
(PSIH.) MECANISM PRIN CARE FIINȚA UMANĂ TRANSPUNE ÎN ACTIVITĂȚILE SALE PROPRIA PERSONALITATE.
(PSIHAN.) MECANISM PRIN CARE BOLNAVUL ATRIBUIE UNEI ALTE PERSOANE PROPRIILE-I SENTIMENTE ȘI MOTIVAȚII.

Fiecare persoană posedă o serie de mecanisme defensive de apărare, dintre care unul sau mai multe pot fi deosebit de rigide și puternice, putând constitui expresia propriei personalități. 
Proiecția psihologică reprezintă un mecanism de apărare, principalul mecanism defensiv al personalității paranoide, și constă, în principal, în atribuirea altor oameni a propriilor gânduri, intenții, tendințe, pulsiuni, dorințe, emoții, sentimente, NEDORITE sau INACCEPTABILE (neacceptate de subiect ca fiind proprii, personale). Sunt nedorite și neacceptate deoarece sunt considerate a fi prea ruşinoase, blamabile, obscene, sau chiar periculoase.
Definiția clasică, formulată de E. Frank : Proiecția este tendința indivizilor de a fi influențați  de emoțiile, trebuințele sau structura lor psihologică de ansamblu, în interpretarea realității, mai ales când câmpul perceptiv prezintă o anumită ambiguitate.
Proiecţia are legătură cu NEGAREA, mecanism de protecţie care este mai primitiv decât proiecţia. Este negată o parte din sine care tinde să se manifesteze în mod liber în afară

 Subiectul nu poate face faţă propriilor tendinţe inacceptabile, le reprimă, le neagă, şi le proiectează asupra altuia, ca și cum ar vrea să scape de ele, dar totodată se bucură satisfăcut de faptul că și alții prezintă slăbiciunile și defectele sale, nefiind astfel singur și izolat
 Există o anumită bucurie și satisfacție în descoperirea defectelor celorlalți, căci asta mai ridică puțin stima de sine și moralul oricui, simțind că se ridică față de alții, dacă ei coboară în ochii lui.
La baza proiecției stau, așadar, procesul de ATRIBUIRE, de NEGARE, și cel de RESPINGERE- DISOCIERE.
Proiecția este un semn practic de eșec al refulării.
Se întâmplă des ca, criticând pe altul, să îți critici de fapt propriile slăbiciuni, nedorind să recunoști și să accepți, într-o oarecare măsură, acele trăsături observate, ca fiind prezente sau pregnante și în cadrul personalității tale. 

 Materialul proiectat este un ecou al inconștientului propriu, agresiunile proprii fiind atribuite altuia. 
Exemplu: când spui că nu suporți pe cineva deoarece este arogant, se poate ca de fapt să proiectezi propria ta trăsătură, pe care nu vrei s-o recunoști, asupra acelei persoane.
Termenul ‘’proiecție‘’ a fost introdus în vocabularul psihanalizei de S. Freud, fiind folosit pentru prima oară în lucrarea „Psihonevrozele de apărare“, utilizat în legătură cu nevroza de angoasă, afirmând că proiecția implică o operație prin care subiectul expulzează din sine şi localizează în altul anumite calități, sentimente, dorințe, pe care nu le cunoaşte, sau pe care refuză să şi le asume, mecanism care se află la baza unor tulburări psihopatologice – în paranoia şi in fobii.
Proiecţia reduce anxietatea, permiţând exprimarea impulsurilor nedorite din subconştient, fără a permite ca Eul să le recunoască. Teoria a fost propusă de Sigmund Freud şi rafinată de fiica sa, Anna Freud.
Multe teorii religioase au la bază mecanismul proiecţiei, ideea existenței zeităţilor antropomorfice fiind stâns legată de procesul proiecţiei exterioare a temerilor şi dorinţelor oamenilor religioși.
În efortul de adaptare la traumele psihice, mecanismele de apărare dezvoltă CONTRA-PROIECȚIA, incluzând o obsesie de a continua şi a rămâne într-o situaţie de reapariţie a traumei, şi obsesia compulsivă a cauzei traumei sau proiecţiei acesteia. Toate proiecţiile provoacă o contra-proiecţie, când obiectul nu este conștient de calitatea proiectată pe acesta de subiect.

Proiectia se manifesta in toate domeniile vietii psihice :
-În toate relatiile interpersonale - modul in care il percepem pe celalalt, faptul de a simti atractie sau respingere afectiva fata de el este un fenomen proiectiv. 

-In relatiile de cuplu, proiectia se manifesta in felul cum se aleg partenerii.
- in relatia medic-pacient, in care are loc investirea de catre pacient a figurii medicului cu o aura de vindecator (prin proiectia imaginii tatalui omnipotent).
-In alegerea profesiei - in functie de anumite pulsiuni, individul se orienteaza spre anumite activitati sau meserii care permit punerea in act a acelor pulsiuni intr-un mod acceptat social.
-In tulburarea mentala – domeniul privilegiat de manifestare a proiectiei (vezi delirul paranoid).
-La nivel social – in manipularea sociala. În general, aderenta grupurilor la un lider politic se bazeaza pe proiectii.
-In arta – aşa-numita „arta psihopatologica“ – desenele psihoticilor, in special ale schizofrenilor (in stil Picasso). Schizofrenicii deseneaza obiecte sau personaje dezmembrate, impartite pe bucati, prin care proiecteaza spaima de dezintegrare psihica – sparagmos.

TESTUL PROIECTIV (tehnica proiectiva) - este un instrument psihologic prin care sunt provocate si captate proiectiile individului, pentru a-i cunoaşte personalitatea.
Testele proiective se definesc prin urmatoarele caracteristici:
a) Sunt sarcini ambigue sau mai slab structurate, care permit o mare libertate de a raspunde.
b) Subiectul nu cunoaste semnificatia raspunsurilor sale, si adesea nici nu stie ca se tradeaza, proiectand.
c) Scorarea si/sau interpretarea lor contin in grade variabile o anumita implicare subiectiva din partea psihologului.
Distinctie test proiectiv – test obiectiv : prin „test obiectiv“ se intelege, in general, acel instrument de evaluare psihologica standardizat si care satisface proprietatile psihometrice de baza. Regulile de interpretare sunt clare şi obiective. 

 Prin contrast, testele proiective sunt criticate pentru faptul ca nu li s-a stabilit validitatea, nici fidelitatea si de multe ori nici nu au fost etalonate .
Ca urmare, cand interpretezi un test proiectiv te bazezi mai mult pe inspiratie decat pe reguli, fapt din care pot decurge anumite erori fundamentale de interpretare.
Distinctia intre testul obiectiv şi testul proiectiv are la baza o prejudecata. Exista teste obiective care contin in structura lor si itemi proiectivi (exemplu – item din WISC : „De ce le cere statul oamenilor un certificat cand se casatoresc ?“). De cealalta parte, unele teste proiective (testul Rorschach in varianta americana, testul Rotter) au fost supuse unui proces indelungat de validare.
Clasificarea testelor proiective : Fiecare test proiectiv poate fi comparat cu un fel de limbaj al subiectului, pe care acesta il vorbeste fara a conştientiza ca o face.
Exista mai multe criterii de clasificare a testelor proiective; vom prezenta doar clasificarea bazata pe criteriul limbajului:
• Limbajul desenelor sau proiectia grafica: testul arborelui ;
• Limbajul petelor de cerneala sau proiectia structurala: testul Rorschach şi variantele sale (Zulliger, Holtzman etc);
• Limbajul poveştilor sau proiectia tematica: testul de aperceptie tematica (TAT);
• Limbajul culorilor sau proiectia cromatica: testul Luscher;
• Limbajul fetelor umane sau proiectia pulsionala: testul Szondi;
• Limbajul cuvintelor sau proiectia asociativa: testul asociativ verbal al lui Jung;
• Limbajul frustrarii: testul Rosenzweig.
Avantajele şi limitele testelor proiective:
Avantaje:
1. Reprezinta sarcini opace pentru subiect şi, astfel, subiectul reuşeştemai putin sa favorizeze „fatada sociala“.
2. Permit de multe ori, dar nu intotdeauna, o analiza profunda şi integrata a subiectului: ofera informatii despre procesele lui inconştiente, despre fantasme, trebuinte nesatisfacute, despre imaginea de sine şi despre functionarea cognitiva.
3. Pot fi aplicate pe categorii speciale de subiecti: copii, persoane defavorizate cultural.
4. Unele dintre ele sunt foarte economicoase ca timp de aplicare, scorare şi interpretare.
Dezavantaje:
1. Slaba lor standardizare, din care decurge subiectivismul in interpretare. Insa insuficienta standardizare nu reprezinta un obstacol decisiv pentru aplicarea lor in psihologia personalitatii.
2. Majoritatea necesita un timp mai indelungat de invatare si perfectionare.
Aplicabilitate : Testele proiective pot fi folosite in orice context unde se face o evaluare de personalitate: in psihologia clinica, in psihologia scolara si, cu prudenta, in psihologia organizationala. Obligatoriu, informatiile obtinute cu ajutorul lor se coreleaza cu informatii despre subiect obtinute din alte surse.

ESTE EVIDENT FAPTUL CĂ PROCESUL DE PROIECȚIE REPREZINTĂ CEVA NORMAL ŞI FIRESC, FIIND PREZENT LA TOŢI OAMENII, ÎN DIFERITE MĂSURI. DAR RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA : "PÂNĂ UNDE ESTE NORMAL, ŞI DE UNDE ÎNCEPE PATOLOGICUL, ÎN PRIVINŢA PROIECŢIILOR ?", ESTE MAI GREU DE FORMULAT.
Ca de obicei, se poate aplica Principiul Kato : "Insuficiența și excesul sunt dăunătoare."
Proiecţiile îşi au scopul, utilitatea, eficienţa lor.

Ceea ce gândeşte şi face fiecare om, este REPREZENTATIV pentru el, ÎL REPREZINTĂ. Limbajul său, exprimarea sa, toate epitetele. atributele, adjectivele şi invectivele, sunt reprezentative, exprimând viziunea sa persoanală asupra lumii şi vieţii. 

Lumea fiecăruia este formată din propriile sale reprezentări, propriile proiecţii, de aceea, deşi trăim în aceeaşi lume obiectivă, fiecare trăieşte totodată în lumea sa interioară, subiectivă. 
Ceea ce eşti tu, pentru tine, este complet diferit de ceea ce eşti tu pentru mine, şi pentru fiecare alt om. În lumea fiecăruia, fiecare om este reprezentat în mod diferit față de reprezentările existente în lumile altora...
Interlink.ro

Religie si spiritualitate - filme DVD:  http://bit.ly/24cNN9o ; http://bit.ly/24eyWeH ; 
În limbi străine: http://bit.ly/1Vo2lCL ; 
Minte-trup-spirit (limbi străine): http://bit.ly/24ezBg4

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :https://www.facebook.com/notes/806080502769226/
-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde

-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email
-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Vizitează marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate): http://youtube.com/user/katonanico
FILME DOCUMENTARE, PSIHOLOGICE, SPIRITUALE...

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:Subscribe to Spirit by Email
-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Accesează acest link pt o ofertă mai completă de magazine, unde găseşti tot ce vrei:  https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ 
Mulţumesc !
Cel.ro

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
Trimiteți un comentariu
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');